Personvernerklæring og cookies

Denne Personvernerklæringen gjelder for Bloggnorge og tilknyttede tjenester. Bloggnorge, ved daglig leder er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger du sender eller gir oss. Når det i denne erklæring står «vi» eller «våre tjenester» er dette en henvisning tilBloggnorge.

Personvernerklæringen gjelder våre nettsteder og bruk av våre mobile/digitale tjenester («Nettsted»). Personvernerklæringen beskriver hvordan vi innsamler, bruker og deler personopplysninger når du inngår avtale om bruk av våre nettsteder, hvordan vi registrerer opplysninger gjennom informasjonskapsler (cookies) om din bruk av våre nettsteder.

Personvernerklæringen gjelder ikke tredjeparters nettsteder, og Bloggnorge og tar ikke ansvar for behandlingen av personopplysninger på disse nettstedene.

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson. Vår behandling av personopplysninger skjer innenfor rammen av de generelle reglene i den norske personopplysningsloven med forskrift, samt øvrig relevant regelverk, som blant annet markedsføringsloven og bokføringsloven.

1. Behandlingens formål og grunnlag
2. Opplysningene vi behandler
3. Deling av informasjon
4. Deling av informasjon på sosiale medier
5. Sikkerhet
6. Lagring og sletting
7. Dine rettigheter
8. Bruk av informasjonskapsler mv.
9. Bedriftsinformasjon om behandlingsansvarlig

1. Behandlingens formål og grunnlag

Vi behandler personopplysninger for å administrere ditt kundeforhold, samt

 • til ordrehåndtering,
 • til gjennomføring av betaling,
 • til leveranser av våre tjenester,
 • for å levere nødvendig avtalt service og relevante produkter og tjenester,
 • for å svare på henvendelser fra deg,
 • for å gjøre deg oppmerksom på endringer, og
 • i øvrige sammenhenger der vi må vite hvem vi har kontakt med.

Personopplysninger benyttes også til å tilpasse, forbedre og videreutvikle våre produkter og tjenester, herunder gi deg relevant informasjon og anbefalinger, samt sørge for at du får tilgang til relevant informasjon og tilpasset markedsføring. Du vil få mulighet til å velge de tjenestene som passer deg best.

Vi benytter personopplysningene utelukkende for formål som du enten har inngått avtale om, som du har valgt å gi ditt samtykke til, som er nødvendig for å administrere kundeforholdet ditt, herunder for å levere deg avtalte tjenester, eller som er nødvendig for å ivareta en annen legitim interesse hvor ditt behov for personvern blir ivaretatt.

2. Opplysningene vi behandler

Vi samler inn opplysninger fra ulike kilder for å oppfylle de formålene som er beskrevet ovenfor. Kildene kan deles inn i to hovedkategorier:

 • Opplysninger du gir oss.
 • Opplysninger vi registrerer om deg når du bruker våre tjenester.

Opplysninger vi innhenter når du bruker våre tjenester:

For å optimalisere og videreutvikle nettsiden vår samler vi inn nødvendig informasjon om ditt besøk hos Bloggnorge. Dette innebærer blant annet informasjon om hvilken nettleser du bruker, samt operativsystem, skjermstørrelse, enhet og besøkets varighet. Denne informasjonen lagres hos tredjeparter som Google Analytics, og vil ligge lagret der i den perioden som er spesifisert av disse tjenestene. Bloggnorge har valgt 14 måneder oppbevaring som er bestemt av Google som korteste varigheten.

3. Deling av informasjon

Informasjonen benyttes kun for intern gjennomgang i forbindelse med optimalisering av nettstedet, og den deles ikke med utenforstående.

4. Deling av informasjon på sosiale medier

Du kan dele informasjon fra vårt Nettsted på sosiale medier, for eksempel Facebook, LinkedIn og Twitter, ved hjelp av for eksempel en «Liker»-knapp. Dersom du velger å dele informasjon på denne måten, så vil nettleseren din overføre data og personopplysninger om deg til det sosiale mediet.

Det samme vil også gjelde dersom du besøker våre sider som innlogget i et sosialt nettverk.

Opplysninger det sosiale mediet da kan få om deg kan gjelde:

 • Dato og tidspunkt for ditt besøk
 • Internettadressen eller URL til adressen du besøker
 • IP-adressen din
 • Nettleseren du bruker
 • Operativsystemet du bruker

Bloggnorge har ingen kontroll med eller ansvar for hvordan sosiale medier bruker personopplysninger de samler inn om deg. Vi henviser deg derfor til de vilkårene og betingelsene som gjelder for det aktuelle sosiale mediet. Vi anbefaler at du holder deg oppdatert om formålet med og omfanget av informasjonsinnhenting som skjer på sosiale medier. Du kan hindre sosiale medier i innstillingene for nettleseren. Dersom du vil unngå at sosiale medier registrerer din adferd må du logge ut av det sosiale mediet.

5. Sikkerhet

Vi arbeider kontinuerlig for å ivareta våre kunders personvern. Vårt sikkerhetsarbeid omfatter blant annet arbeid med IT-infrastruktur, opplæring av personell og sikring av lokaler og utstyr.

Bloggnorge skal sørge for at opplysninger som er samlet inn ikke blir brukt i strid med formålet de er samlet inn for og de avtaler og brukervilkår som til enhver tid foreligger. Bloggnorge har derfor etablert rutiner og tiltak for å sørge for at uvedkommende ikke får tilgang til dine personopplysninger. Eksempler på slike tiltak er risikovurderinger, implementering av tekniske og organisatoriske tiltak, rutiner for håndtering av data og oppfølging av forespørsler knyttet til tilgang, retting, sperring og sletting, se avsnitt 6 nedenfor.

6. Lagring og sletting

Vi oppbevarer personopplysningene så lenge opplysningene er nødvendige for å oppfylle formålene som er beskrevet i denne personvernerklæringen. Når personopplysningene dine ikke lengre er relevante for formålene de ble innhentet for, vil vi slette eller anonymisere opplysningene, inkludert alle logger og annen backup-informasjon. Du kan også, når som helst, be om at vi enten retter, sperrer eller sletter personopplysninger i henhold til våre rettslige forpliktelser, se avsnitt 7 nedenfor.

7. Dine rettigheter

Etter personopplysningslovens regler har du rett til innsyn i egne personopplysninger. Dersom opplysningene vi har om deg er feil, kan du kreve å få opplysningene rettet, supplert eller slettet. Registrerte kunder kan rette henvendelser vedrørende behandling av personopplysninger til Bloggnorge. Henvendelser rettes til  post[att]bloggnorge.[dått]com. For å sikre at personopplysninger utleveres til rett person, kan vi stille krav om at begjæring om innsyn skjer skriftlig eller at identitet verifiseres på annen måte.

I henhold til personopplysningsloven § 28 skal opplysninger som ikke lenger er nødvendig ut fra det formål de er lagret for, slettes. Vi lagrer personopplysninger i henhold til enhver tid gjeldende lovgivning.

8. Bruk av informasjonskapsler mv.

Vi benytter informasjonskapsler (”cookies”) og annen teknologi som logger opplysninger om bruk av tjenestene og Nettstedet for å analysere ditt brukermønster og for å tilpasse tjenester og annonsering.

Informasjonskapsler er tekstfiler som Nettstedet lagrer på din datamaskin. Filene kan kun leses av oss og av deg selv. Vi bruker informasjonskapsler for følgende formål:

 • For hurtig tilgang til artikkelsider: For å gi deg rask tilgang til artikkelsider benyttes informasjonskapsler (cookies) for å kunne lokallagre (cache) artikler, slik at artiklene kan hentes raskt opp selv om du ikke har direkte tilgang til nettstedet.
 • For å analysere og forbedre våre tjenester: Vi benytter ulike måleverktøy som gir oss statistikk og analyser av våre tjenester. Verktøyene gjør at vi kan gjenkjenne din nettleser over tid og dermed vite om du har besøkt nettsiden tidligere og hvor ofte. Disse verktøyene gir oss også mulighet til å ha oversikt over hvor mange unike brukere vi har og hvordan disse bruker våre tjenester. Informasjonen vi har samlet og analysert bruker vi til å utvikle og forbedre tjenestene våre.
 • Annonsering: Informasjonskapsler (cookies) hjelper oss til å vinne kunnskap om virkningen av nyhetssaker og info til våre kunder. Vi registrerer for eksempel dersom du har klikket på en nyhetssak og hvor ofte du har klikket på en annonsetype.
css.php
Driftes av Bloggnorge.com | Laget av Hjemmesideleverandøren
Denne bloggen er underlagt Lov om opphavsrett til åndsverk. Det betyr at du ikke kan kopiere tekst, bilder eller annet innhold uten tillatelse fra bloggeren. Forfatter er selv ansvarlig for innhold.
Personvern og cookies | Tekniske spørsmål rettes til post[att]lykkemedia.[dått]no.