Brukervilkår

Bloggnorge.com er en gratis tjeneste for opprettelse av hjemmeside/blogg. Vilkårene skal opprettholdes ved bruk av tjenesten. Du er selv ansvarlig for aktivitet forbundet med ditt brukernavn og du er selv ansvarlig for å beskytte ditt passord.

Tjenestebeskrivelse

Bloggnorge.com (heretter kalt Tjenesten) tilbyr hvert medlem muligheten til å opprette egne websider (blogg) på Tjenestens eiendom. Medlemmet kan opprette blogger på sin brukerkonto. Tjenesten inneholder verktøy for å poste / redigere tekst, bilder og video, både fra Tjenestens internett-baserte administrasjons-verktøy, og fra din egen mobiltelefon. For å benytte Tjenesten må du ha tilgang til Internett.

Du forstår og samtykker i at tjenesten leveres uten noen som helst garanti. Bloggnorge.com fraskriver seg alt ansvar og erstatningsansvar for tilgjengeligheten, punktligheten, sikkerheten eller påliteligheten til tjenesten eller annen kundeprogramvare.

Registrering

For å bli en gyldig medlem av denne tjenesten må du ha aktivert din profil. Du vil automatisk få tildelt en blogg med de spesifikasjoner du har oppgitt under registreringen samt en profilside inne på medlemsiden.

Som medlem er du selv ansvarlig for innhold du publiserer på din blogg samt å holde din brukerinformasjon skjult for andre. Ved å opprette brukerkonto hos Bloggnorge.com forplikter du deg til å oppgi riktig informasjon. Vi beholder oss retten til å fjerne din blogg dersom vi misstenker deg for å ha oppgitt uriktig/falsk informasjon.

Vi vil ikke dele personlig informasjon med noen tredjepart tjeneste. Vi forbeholder oss likevel retten til å dele din informasjon med Politi om det skulle forekomme spørmål fra Politiets side relatert brudd på Norsk lov eller medvirkning i rettslige saker.

Vi ber alle medlemmer med blogg om at det legges til synlig kontaktopplysninger i bloggen slik at lesere har mulighet til å kontakte forfattere av innlegg.

Ved å være bruker hos Bloggnorge.com godtar du at vi sender deg meldinger (ikke reklame) relatert tjenesten på din registrerte e-postadresse. Din e-postadresse vil ikke bli publisert eller delt med andre tjenester utenfor nettverket.

Identitetstyveri

Det er ikke lov til å opprette blogg i andres navn. Det er ikke lov til å skrive innhold og utgi seg for å være en annen person.

Innhold

Bloggnorge.com stiller seg ikke ansvarlig for bilder, linker, videoer, tekst eller andre typer innhold som du publiserer på din blogg eller profilside. Vi forbeholder oss retten til å slette eller sperre bloggen samt fjerne innhold, bilder eller annen informasjon hvis dette ikke opprettholder norsk lov, inneholder misbruk av personlig informasjon, er opprettet kun som spam, mobbing eller blogger som ikke er oppdatert i løpet av de siste 12 månedene.

Du står selv ansvarlig for innhold i din blogg. Dette inkluderer tekst, bilder, video, kommentarer eventuelt andre typer innhold publisert på din bogg ved å bruke Bloggnorge.com sin bloggtjeneste. Vi stiller ingen garanti for innhold på din blogg og anbefaler deg derfor å ta regelmessig backup via eksporteringsfunksjon inne i administratorpanelet til din blogg.

Det er ikke tillatt å opprette blogg som formål for å kun reklamere eller selge produkter via linker eller bannere for en tredjepart side eller på vegne av deg eller en tjeneste du er medlem av. Bloggnorge.com forbeholder seg retten til å slette blogger uten forvarsel. Ved å publisere informasjon på din blogg publiserer du informasjon direkte åpnet på internett, så fremt du ikke benytter passordbeskyttet innhold. Du står derfor selv ansvarlig for informasjon du publiserer via vår tjeneste.

All innhold skal publiseres direkte fra bloggeren. Det er ikke tillat å bruke 3. parts tjenester å publisere via, bortsett fra apper tilhørende tjenesten. Ved bruk at RSS tjenester vil bloggen bli satt som spam og slettet fra tjenesten.

Det er ikke tillat å opprette blogg med voksent innhold for å tjene penger via dette. Det er ikke tillat å bruke pornografi, barnepornografi, dyresex, pedofili eller lignende innhold på bloggen. Ulovlige forhold vil umiddelbart anmeldes til politiet.

Ytringer

Vi ønsker at alle bloggere skal kunne ytre sine meninger, men vi tolererer ikke innhold som kan oppfordre eller provosere hat eller vold mot grupper basert på rase, etnisitet, religion, funksjonshemming, kjønn, alder, veteranstatus, seksuell legning eller kjønnsidentitet. Vi tolererer ikke krenking mot personer eller religioner av noen form.

Rapportering om ulovlig innhold på andre blogger

Har du oppdaget ulovlig informasjon i en av bloggene under Bloggnorge.com sitt system er det viktig av du melder ifra om dette til oss og politi. for å melde fra til Bloggnorge.com om dette kan du sende en e-post til post@lykkemedia.no. Informasjon om hvordan du varsler politi om dette finner du på Kripos sin egen hjemmeside for akkurat dette. Klikk her for å lese mer

Som medlem av denne tjenesten forplikter du deg til å være oppdatert med brukervilkårene tilknyttet denne tjenesten og forstått med at endringer i vilkårene kan forekomme. Vi forbeholder oss retten til å sperre din adgang til denne tjenesten om du som medlem av tjenesten ikke følger brukervilkårene, uten forvarsel.

Aldersgrense for bruk av tjenester på Bloggnorge.com er 13 år eller eldre.

Våre systemlogger og databaser kan innholde IP-adresser, e-postadresser, mobilnummer, passord og lignende, som i noen tilfeller kan kobles til en bestemt bruker. Disse loggene benyttes kun internt i forbindelse med administrasjon av tjenesten og deles i utgangspunktet ikke med brukere eller andre parter.

Dog kan politiet på direkte forespørsel fra politijurist få dette utlevert. I spesielle tilfeller, for eksempel der det er fare for liv eller helse, vil vi selv kontakte politiet med denne informasjonen.

Reklame, sponsorer, kommersiell bruk og lignende

Det er ikke tillatt å fjerne, flytte eller endre på reklame bloggnorge.com har plassert i bloggen. Reklame du selv legger inn i tekstområdet/innlegg eller sidemenyen skal tydelig merkes med «Reklame», «Annonser» eller lignende. Dette kan for eksempel oppnås ved å legge annonsene i en egen boks i sidemenyen. Popup-annonser/sider er ikke tillatt.

Vi tillater ikke automatisk redirect (videresending) fra din blogg hos bloggnorge.com til blogger på andre platformer eller til andre eksterne websider. Har du byttet til en ny bloggadresse hos oss, tillater vi redirect internt mellom bloggene dine hos bloggnorge.com.

All reklame skal merkes godt og fremstå tydelig som reklame.

Informasjon om Åndsverkloven

Opphavsretten beskytter opphavsmannens økonomiske og ideelle rettigheter til sitt åndsverk. Opphavsretten dekker skriftlige verk, muntlige foredrag, sceneverk, film, foto, maleri, tegninger, skulpturer, kunst, kart, programmer og oversettelser oversettelser av verk. Opphavsretten verner verkets utforming (det ferdige resultatet), men ikke ideer, teknikker, kunnskap eller metoder som er brukt ved framstillingen av verket.

Opphavsretten gir opphavsmannen enerett til eksemplarfremstilling og til fremføring for allmennheten. Den gir også rett til å bli navngitt ved bruk av verket og til å motsette seg endring og gjengivelse av verket.

Les mer om Åndsverkloven her

Få tillatelse

Bruker du innhold som tilhører andre SKAL det følge vilkår og åndsverkloven. Det skal bes om tillatelse evt. foreligge en avtale mellom eier av innholdet og deg som blogger. Du som blogger står ansvarlig for alt du poster på din blogg, dvs. at du blir holdt ansvarlig for ethvert misbruk og brudd på åndsverksloven mht. bilder og tekster. Du har et eneansvar for å sørge for at du har tillatelse til å poste bilder og tekst. Det betyr f.eks. at du ikke fritt kan plukke bilder fra Google og bruke dem på din blogg. Hvis du bruker innhold som er beskyttet av åndsverksloven risikerer du å måtte betale erstatning på mange tusen kroner pr. hendelse.

Håndhevelse av bloggnorge.com sine retningslinjer

Dersom du oppdager en blogg som du mener bryter retningslinjene, kan du rapportere dette ved å sende en e-post til post@lykkemedia.no.

Vi går gjennom bloggene som er rapportert, og ser etter brudd på retningslinjene. Hvis bloggen ikke bryter retningslinjene, iverksetter vi ingen tiltak for bloggen eller eieren av bloggen. Hvis vi finner at bloggen bryter retningslinjene for innhold, iverksetter vi ett eller flere av følgende tiltak basert på alvorlighetsgraden på bruddet:

· Sletter det ulovlige innholdet
· Deaktiverer bloggen og gjør alt innholdet utilgjengelig
· Deaktiverer bloggeiers tilgang til hans/hennes konto
· Melder brukeren til politiet

Utlevering av informasjon til 3.part:

Bloggeiere kan alltid kontrollere alle kommentarer i bloggen, og har mulighet til å blokkere brukere fra å kommentere i bloggen.

Våre systemlogger kan inneholde IP-adresser, e-postadresser og lignende, som i noen tilfeller kan kobles til en bestemt bruker. Disse loggene benyttes kun internt i forbindelse med administrasjon av tjenesten og deles i utgangspunktet ikke med brukere eller andre parter.

Dog kan politiet på direkte forespørsel fra politijurist få dette utlevert. I spesielle tilfeller, for eksempel der det er fare for liv eller helse, vil vi selv kontakte politiet med denne informasjonen.

css.php
Driftes av Bloggnorge.com | Laget av Hjemmesideleverandøren
Denne bloggen er underlagt Lov om opphavsrett til åndsverk. Det betyr at du ikke kan kopiere tekst, bilder eller annet innhold uten tillatelse fra bloggeren. Forfatter er selv ansvarlig for innhold.
Personvern og cookies | Tekniske spørsmål rettes til post[att]lykkemedia.[dått]no.